Tobacco industry contributions to current U.S. Senators and Representatives (election cycles 2006-2018). Data for 2018 is partial cycle data.

U.S. Senators

Kaine, Tim (D) VA - S1
2006 0
2008 0
2010 0
2012 500
2014 2,500
2016 3,500
2018 5,000
Grand Total 11,500
Warner, Mark (D) VA - S2
2006 0
2008 24,000
2010 4,500
2012 4,284
2014 10,715
2016 7,000
2018 2,000
Grand Total 52,499

U.S. Representatives

Wittman, Rob (R) VA - 01
2006 0
2008 9,500
2010 5,000
2012 7,000
2014 7,000
2016 4,500
2018 5,000
Grand Total 38,000
Taylor, Scott W (R) VA - 02
2006 0
2008 0
2010 0
2012 0
2014 0
2016 10,000
2018 4,000
Grand Total 14,000
Scott, Bobby (D) VA - 03
2006 1,000
2008 2,000
2010 2,500
2012 5,000
2014 6,000
2016 3,500
2018 0
Grand Total 20,000
McEachin, Donald (D) VA - 04
2006 0
2008 0
2010 0
2012 0
2014 0
2016 7,500
2018 2,000
Grand Total 9,500
Garrett, Tom (R) VA - 05
2006 0
2008 0
2010 0
2012 0
2014 0
2016 7,500
2018 2,500
Grand Total 10,000
Goodlatte, Bob (R) VA - 06
2006 10,500
2008 3,000
2010 7,500
2012 12,500
2014 11,000
2016 4,500
2018 2,000
Grand Total 51,000
Brat, Dave (R) VA - 07
2006 0
2008 0
2010 0
2012 0
2014 12,250
2016 11,502
2018 7,671
Grand Total 31,423
Beyer, Don (D) VA - 08
2006 0
2008 0
2010 0
2012 0
2014 0
2016 0
2018 0
Grand Total 0
Griffith, Morgan (R) VA - 09
2006 0
2008 0
2010 7,500
2012 14,500
2014 10,000
2016 5,000
2018 5,250
Grand Total 42,250
Comstock, Barbara (R) VA - 10
2006 0
2008 0
2010 0
2012 0
2014 12,500
2016 12,500
2018 7,500
Grand Total 32,500
Connolly, Gerry (D) VA - 11
2006 0
2008 0
2010 0
2012 1,500
2014 500
2016 0
2018 0
Grand Total 2,000