Tobacco industry contributions to current U.S. Senators and Representatives (election cycles 2006-2018). Data for 2018 is partial cycle data.

U.S. Senators

Harris, Kamala D (D) CA - S1
2006 0
2008 0
2010 0
2012 0
2014 0
2016 0
2018 0
Grand Total 0
Feinstein, Dianne (D) CA - S2
2006 0
2008 0
2010 0
2012 0
2014 0
2016 0
2018 0
Grand Total 0

U.S. Representatives

LaMalfa, Doug (R) CA - 01
2006 0
2008 0
2010 0
2012 2,500
2014 3,100
2016 200
2018 0
Grand Total 5,800
Huffman, Jared (D) CA - 02
2006 0
2008 0
2010 0
2012 0
2014 0
2016 0
2018 0
Grand Total 0
Garamendi, John (D) CA - 03
2006 0
2008 0
2010 0
2012 0
2014 0
2016 0
2018 0
Grand Total 0
McClintock, Tom (R) CA - 04
2006 0
2008 0
2010 0
2012 0
2014 0
2016 0
2018 0
Grand Total 0
Thompson, Mike (D) CA - 05
2006 5,500
2008 11,500
2010 1,500
2012 9,000
2014 1,500
2016 2,500
2018 0
Grand Total 31,500
Matsui, Doris O (D) CA - 06
2006 0
2008 0
2010 0
2012 0
2014 0
2016 0
2018 0
Grand Total 0
Bera, Ami (D) CA - 07
2006 0
2008 0
2010 0
2012 0
2014 0
2016 0
2018 0
Grand Total 0
Cook, Paul (R) CA - 08
2006 0
2008 0
2010 0
2012 2,000
2014 1,000
2016 1,500
2018 1,000
Grand Total 5,500
McNerney, Jerry (D) CA - 09
2006 0
2008 0
2010 0
2012 0
2014 0
2016 0
2018 0
Grand Total 0
Denham, Jeff (R) CA - 10
2006 0
2008 0
2010 5,000
2012 10,808
2014 20,133
2016 17,425
2018 9,500
Grand Total 62,866
Desaulnier, Mark (D) CA - 11
2006 0
2008 0
2010 0
2012 0
2014 0
2016 0
2018 0
Grand Total 0
Pelosi, Nancy (D) CA - 12
2006 0
2008 0
2010 0
2012 0
2014 0
2016 0
2018 0
Grand Total 0
Lee, Barbara (D) CA - 13
2006 0
2008 0
2010 0
2012 0
2014 0
2016 0
2018 0
Grand Total 0
Speier, Jackie (D) CA - 14
2006 0
2008 0
2010 0
2012 0
2014 0
2016 0
2018 0
Grand Total 0
Swalwell, Eric (D) CA - 15
2006 0
2008 0
2010 0
2012 0
2014 0
2016 0
2018 0
Grand Total 0
Costa, Jim (D) CA - 16
2006 5,000
2008 1,000
2010 0
2012 2,000
2014 0
2016 4,500
2018 3,500
Grand Total 16,000
Khanna, Ro (D) CA - 17
2006 0
2008 0
2010 0
2012 0
2014 0
2016 0
2018 0
Grand Total 0
Eshoo, Anna (D) CA - 18
2006 0
2008 0
2010 0
2012 0
2014 0
2016 0
2018 0
Grand Total 0
Lofgren, Zoe (D) CA - 19
2006 0
2008 0
2010 0
2012 0
2014 0
2016 0
2018 0
Grand Total 0
Panetta, Jimmy (D) CA - 20
2006 0
2008 0
2010 0
2012 0
2014 0
2016 0
2018 0
Grand Total 0
Valadao, David (R) CA - 21
2006 0
2008 0
2010 0
2012 2,000
2014 18,094
2016 15,000
2018 10,000
Grand Total 45,094
Nunes, Devin (R) CA - 22
2006 15,500
2008 16,000
2010 16,000
2012 11,000
2014 17,500
2016 14,000
2018 5,300
Grand Total 95,300
McCarthy, Kevin (R) CA - 23
2006 12,000
2008 11,500
2010 10,000
2012 12,500
2014 27,500
2016 22,500
2018 10,000
Grand Total 106,000
Carbajal, Salud (D) CA - 24
2006 0
2008 0
2010 0
2012 0
2014 0
2016 0
2018 0
Grand Total 0
Knight, Steve (R) CA - 25
2006 0
2008 0
2010 0
2012 0
2014 0
2016 2,000
2018 1,000
Grand Total 3,000
Brownley, Julia (D) CA - 26
2006 0
2008 0
2010 0
2012 0
2014 0
2016 0
2018 0
Grand Total 0
Chu, Judy (D) CA - 27
2006 0
2008 0
2010 0
2012 0
2014 0
2016 0
2018 0
Grand Total 0
Schiff, Adam (D) CA - 28
2006 0
2008 0
2010 0
2012 0
2014 0
2016 0
2018 0
Grand Total 0
Cardenas, Tony (D) CA - 29
2006 0
2008 0
2010 0
2012 0
2014 2,000
2016 1,000
2018 0
Grand Total 3,000
Sherman, Brad (D) CA - 30
2006 0
2008 0
2010 0
2012 0
2014 0
2016 0
2018 0
Grand Total 0
Aguilar, Pete (D) CA - 31
2006 0
2008 0
2010 0
2012 0
2014 0
2016 100
2018 0
Grand Total 100
Napolitano, Grace (D) CA - 32
2006 1,000
2008 3,000
2010 0
2012 0
2014 0
2016 0
2018 0
Grand Total 4,000
Lieu, Ted (D) CA - 33
2006 0
2008 0
2010 0
2012 0
2014 0
2016 0
2018 0
Grand Total 0
Gomez, Jimmy (D) CA - 34
2006 0
2008 0
2010 0
2012 0
2014 0
2016 0
2018 0
Grand Total 0
Torres, Norma (D) CA - 35
2006 0
2008 0
2010 0
2012 0
2014 0
2016 0
2018 1,000
Grand Total 1,000
Ruiz, Raul (D) CA - 36
2006 0
2008 0
2010 0
2012 0
2014 0
2016 0
2018 0
Grand Total 0
Bass, Karen (D) CA - 37
2006 0
2008 0
2010 0
2012 0
2014 0
2016 0
2018 0
Grand Total 0
Sanchez, Linda (D) CA - 38
2006 2,000
2008 0
2010 0
2012 0
2014 0
2016 0
2018 0
Grand Total 2,000
Royce, Ed (R) CA - 39
2006 0
2008 0
2010 0
2012 0
2014 1,000
2016 1,000
2018 0
Grand Total 2,000
Roybal-Allard, Lucille (D) CA - 40
2006 0
2008 0
2010 0
2012 0
2014 0
2016 0
2018 0
Grand Total 0
Takano, Mark (D) CA - 41
2006 0
2008 0
2010 0
2012 0
2014 0
2016 0
2018 0
Grand Total 0
Calvert, Ken (R) CA - 42
2006 1,000
2008 1,000
2010 4,000
2012 5,000
2014 5,000
2016 4,106
2018 1,000
Grand Total 21,106
Waters, Maxine (D) CA - 43
2006 0
2008 0
2010 0
2012 0
2014 0
2016 0
2018 0
Grand Total 0
Barragan, Nanette (D) CA - 44
2006 0
2008 0
2010 0
2012 0
2014 0
2016 0
2018 0
Grand Total 0
Walters, Mimi (R) CA - 45
2006 0
2008 0
2010 0
2012 0
2014 7,500
2016 9,500
2018 2,500
Grand Total 19,500
Correa, Lou (D) CA - 46
2006 0
2008 0
2010 0
2012 0
2014 0
2016 2,000
2018 1,500
Grand Total 3,500
Lowenthal, Alan (D) CA - 47
2006 0
2008 0
2010 0
2012 0
2014 0
2016 0
2018 0
Grand Total 0
Rohrabacher, Dana (R) CA - 48
2006 0
2008 0
2010 0
2012 0
2014 0
2016 0
2018 0
Grand Total 0
Issa, Darrell (R) CA - 49
2006 3,000
2008 1,000
2010 3,500
2012 9,660
2014 0
2016 6,379
2018 0
Grand Total 23,539
Hunter, Duncan D (R) CA - 50
2006 0
2008 0
2010 7,000
2012 6,000
2014 15,500
2016 16,511
2018 5,239
Grand Total 50,250
Vargas, Juan (D) CA - 51
2006 0
2008 0
2010 0
2012 0
2014 0
2016 0
2018 0
Grand Total 0
Peters, Scott (D) CA - 52
2006 0
2008 0
2010 0
2012 0
2014 0
2016 2,500
2018 2,500
Grand Total 5,000
Davis, Susan A (D) CA - 53
2006 0
2008 0
2010 0
2012 0
2014 0
2016 0
2018 0
Grand Total 0