Tobacco industry contributions to current U.S. Senators and Representatives (election cycles 2006-2018). Data for 2018 is partial cycle data.

U.S. Senators

Corker, Bob (R) TN - S1
2006 17,000
2008 8,500
2010 2,000
2012 9,000
2014 0
2016 0
2018 0
Grand Total 36,500
Alexander, Lamar (R) TN - S2
2006 3,000
2008 21,500
2010 500
2012 2,000
2014 23,000
2016 0
2018 0
Grand Total 50,000

U.S. Representatives

Roe, Phil (R) TN - 01
2006 0
2008 0
2010 0
2012 0
2014 0
2016 0
2018 0
Grand Total 0
Duncan, John J Jr (R) TN - 02
2006 2,000
2008 3,000
2010 0
2012 0
2014 0
2016 0
2018 0
Grand Total 5,000
Fleischmann, Chuck (R) TN - 03
2006 0
2008 0
2010 0
2012 3,000
2014 2,000
2016 4,500
2018 1,000
Grand Total 10,500
Desjarlais, Scott (R) TN - 04
2006 0
2008 0
2010 0
2012 4,000
2014 0
2016 2,500
2018 0
Grand Total 6,500
Cooper, Jim (D) TN - 05
2006 6,000
2008 2,000
2010 5,500
2012 6,000
2014 5,000
2016 5,000
2018 1,000
Grand Total 30,500
Black, Diane (R) TN - 06
2006 0
2008 0
2010 9,500
2012 23,000
2014 19,500
2016 17,500
2018 5,000
Grand Total 74,500
Blackburn, Marsha (R) TN - 07
2006 15,500
2008 15,500
2010 18,000
2012 20,000
2014 14,000
2016 11,500
2018 5,000
Grand Total 99,500
Kustoff, David (R) TN - 08
2006 0
2008 0
2010 0
2012 0
2014 0
2016 0
2018 0
Grand Total 0
Cohen, Steve (D) TN - 09
2006 0
2008 0
2010 0
2012 0
2014 0
2016 0
2018 0
Grand Total 0